Årsmöte

Söndagen den 21 februari
kl 17.00 i klubbrummet

Motioner ska vara inlämnade per mail till kollektivhuset.rio@gmail.com eller i styrelsens brevlåda på 10:2 senast den 11 februari.

Välkomna!
Styrelsen i Rio

Arkiv

Länkar

-

Senaste nyheter