Kallelse till årsmöte

Söndagen den 19 februari 2017 i klubbrummet. Mötet börjar 16.30 och en lättare förtäring bjuds 16.00. Anmälningslista för mötet finns på anslagstavlan utanför tvättstugan.

Motioner lämnas till styrelsen, skriftligen, senast den 9 februari 2017. De kan läggas i brevlådan utanför tvättstugan, eller skickas till styrelsens mejl:
kollektivhuset.rio@gmail.com

Handlingar och dagordning till mötet kommer att sättas upp på anslagstavlorna samt på hemsidan (ligger under dokumentarkiv->verksamhetsberättelse 2017). 

Med vänlig hälsning 
Styrelsen
Rio kollektivhusförening

Arkiv

Länkar

-

Senaste nyheter