Välkommen till kollektivhuset rio

"MENINGEN MED HUSET ÄR ATT GE BOENDE ÖKADE MÖJLIGHETER ATT PÅVERKA SIN BOENDEMILJÖ GENOM GRANNSAMVERKAN I ETT HUS, BYGGT FÖR GEMENSKAP MELLAN OLIKA GENERATIONER."  

Det här är Kollektivhuset Rio!
Huset stod inflyttningsklart 1983 och de 111 lägenheterna var snart fyllda med hyresgäster ur den speciella kollektivhuskön, som då fanns. Huset kom till efter en särskild kollektivhus­satsning av Stockholms kommun. Meningen var att ge de boende ökade möjligheter att påverka sin boendemiljö genom stärkta grannkontakter.

Föreningen
Husets hyresgäster är medlemmar i Kollektiv­hus­­­­föreningen Rio. Föreningens syfte är att skapa förutsättningar för gemensamma aktiviteter och ta tillvara medlemmarnas gemensamma intressen i boendemiljön. Föreningen är samtidigt en lokal hyresgästförening som har regelbundna samråd med hyresvärden om frågor som rör huset och den gemensamma boendemiljön.

Gemensamma lokaler
I huset finns motions- och hobbylokaler, lokaler för matlag och fester, gästrum och utrustning för olika hobbyverk­samheter. Som medlemmar i kollektivhus­föreningen har de boende i huset gemensamt ansvar för lokalerna och kan påverka utformning och användning genom att delta i husmöten och olika arbets­grupper.

Föreningsaktiviteter

Många skiftande aktiviteter har pågått genom åren. Vi har gemensamma husfester, höstbasarer, planteringsdagar och vårstäd­ning med efterföljande grillfest i trädgården, linedance, biljard och pingisturneringar. De boende i huset har under årens lopp ordnat julbak för barn, keramik- och målar­kurser, körsång och flöjtspel, språk­kurser, pubaftnar och gemensamma konstbesök. I huset finns dessutom en särskild förening för kollektiv mathållning, som organiserar ett gemensamt matlag varje fredagskväll under terminerna.


Styrelse och kontaktkommitté
Föreningen har en styrelse, som väljs bland de boende vid årsmöten. Då väljs också andra arbetsgrupper och den kontakt­kommitté, som är förhandlingspart gentemot Svenska Bostäder i frågor som rör den gemensamma boende­miljön och fastighetens förvaltning. Sedan 2006 utgår en låg medlems­avgift.

Vill du bo i Rio?
De enda sätten att få en lägenhet i kollektivhuset är för närvarande genom Bostadsförmedlingen eller genom byte med någon som bor i huset. En förutsättning är dessutom att man ansöker om medlemskap i Kollektivhusföreningen och förbinder sig att vara aktiv i föreningen.

Ansökan om medlemskap i Kollektivhusföreningen Rio lämnas på särskild blankett som kan laddas ner nedan  av den som fått kallelse till visning av en utannonserad lägenhet eller klartecken för byte med någon som bor i huset.


Blanketten lämnas till en av föreningens husinformatörer, antingen i samband med visningen eller vid en separat kontakt före utgången av tidsfristen för att tacka ja till den aktuella lägenheten.