MÖTE MED BARNFAMILJERNA I HUSET PÅ SÖNDAG (22/2), KL,10.00

Möte med Rios barnfamiljer ang. Svenska Bostäders förslag till upprustning av Kollektivhusets lekplats

Kollektivhusföreningen fick måndagen den 16 februari en presentation av det gestaltningsförslag för renoveringen av Kollektivhusets gård, som tagits fram av arkitektfirman Ramböll.

Den helhetslösning som presenterades mottogs mycket positivt av de närvarande hyresgästerna. Svenska Bostäder har bl.a. förhandlat med Micasa om att återställa lekplatsen med utgångspunkt från Kollektivhusets ursprungliga dispositionsrätt till tomten mellan 10:an och 8:an. Man har också varit lyhörd för de flesta av de förslag som framförts av föreningen, både vad gäller lekplatsen och tomten i övrigt.

Innan Kollektivhusföreningen yttrar sig över förslaget till Svenska Bostäder, vill vi nu ge husets barnfamiljer tillfälle att kommentera planen ur ett barnperspektiv och komma med synpunkter på den föreslagna lekutrustningen.

Du är därför välkommen till ett timslångt möte i Klubbrummet, söndagen den 22 februari kl.10.00.

Gestaltningsförslaget finns upphängt på anslagstavlan i Finhobbyn och kan även laddas ner från Rios hemsida www.Kollektivhusetrio.se <http://www.kollektivhusetrio.se/> . 

Om du inte har möjlighet att vara med på mötet den 22 februari, kan du lämna synpunkter genom att lägga en lapp i styrelsens brevlåda eller via e-post till kollektivhuset.rio@gmail.com, senast kl. 18.00, lördagen den  21 februari.  

Välkommen!

Birgit Arve-Parès  och Magnus Lindgren