Rapport från Kontaktkommittén (maj 2015)

Vi har under våren haft tre samrådsmöten med SveBo och i vart fall fått upp alla utestående frågor på bordet. Det finns därför ganska många saker som SveBo ska undersöka och återkomma med svar på. Eventuellt blir det ett möte till innan sommaren. 

Fönsterbytet
Arbetet med att byta fönster och balkongdörrar är nu avslutad i 10:an. Under perioden v19 - v39 (maj - september) pågår arbetet i 12:an. Se tidsplanen på anslagstavlan för detaljer om när arbetet ska ske på ett visst våningsplan. Alla får också en avisering i brevlådan när det är dags.

När det gäller trösklarna på balkongdörrarna så har SveBo lovat att hitta en lösning för de lägenheter som är handikappanpassade sedan tidigare. Vi har också påpekat att den lösningen måste omfatta gemensamma utrymmen som exempelvis dörren ut från tvättstugan. För övriga boende som tycker att tröskeln är problematisk hänvisar SveBo till kommunens biståndshandläggare.

Gårdsupprustningen
Planeringen inför gårdsupprustningen börjar bli klar och en upphandling ska nu påbörjas. Många av önskemålen kring utformning av en ny lekplats har inte kunnat tillmötesgås. SveBo försäkrar att det mjuka underlag som ska användas vid lekplatsen är helt giftfritt. Vi har begärt att få mer produktinformation kring detta. SveBo ska också återkomma med några alternativ till den föreslagna klätterbåten som vi kan få ta ställning till.

Aptussystemet
Låssystemet Aptus planeras införas under hösten 2015. Installationen påbörjas i augusti och körs sedan parallellt med det nuvarande systemet fram till årsskiftet. Vi har begärt att få vara med under planeringen. Detta berör många olika frågor som tillgång till gemensamma lokaler, tvättstugan, garaget och miljöstugan. Detta kommer också innebära införande av porttelefon och digitalt bokande av tider i tvättstugan.

​Övriga frågor
Ett stort antal andra frågor finns på dagordningen men där inga beslut har fattats ännu. Det gäller bland annat följande:
  • Öppning av gången mellan 10:an och 8:an.
  • Ventilationen i gymnastiksalen och minigymmet ses över.
  • Mögellukten i glasgången mellan 10:an och 12:an och i klubbrummet undersöks.
  • Möbleringen på våningsplanens allmänna utrymmen diskuteras.
  • Städrutiner för gemensamma lokaler.

Peter Michanek
Sammankallande i kontaktkommittén