Rapport från Kontaktkommittén (augusti 2015)

Höstens första samrådsmöte planeras till september. Efter det mötet har jag kanske mer att rapportera. Det händer emellertid mycket i Rio redan nu så jag tänkte skriva lite om det.

Imma på de nya fönstren
De flesta har nu fått nya fönster. Detta ska förhoppningsvis lösa problemen med att det är kallt i vissa lägenheter. Några har dock noterat att det ibland blir imma på fönster eller balkongdörr efter bytet. Enligt SveBo kan de nya fönstren justeras på olika sätt för att lösa detta. För att kunna planera denna justering vill SveBo veta hur detta problem ser ut. Vilka fönster berörs och i vilka lägenheter? Sker det bara vissa tider på dygnet eller vissa tider på året? Har vädret någon påverkan? Jag återkommer om på vilket sätt den informationen ska samlas in och hur och när fönstren kan justeras.

Trasig port till sopsugen
Det har varit lång leveranstid på en ny port till sopsugen. Den beställdes redan i början på sommaren och skulle ha levererats i mitten på augusti men har nu blivit ytterligare försenad. SveBo trycker på hos leverantören för att få leverans snarast.

Källarinbrott
Tyvärr har några drabbats av inbrott i sina källarförråd under sommaren. SveBo har inspekterat våra källarutrymmen och säger att de inte hittat några uppbrutna dörrar. De betyder att bovarna antingen har egna nycklar eller hittat andra sätt att smita in. Det är viktigt att kontrollera att portar och garagedörrar går igen ordentligt när man passerat. Känn gärna efter att källardörren är låst bakom dig när du besökt ditt förråd.       

​Gårdsupprustningen
Som alla kan se så har gårdsupprustningen börjat. Den kommer fortsätta med flera olika moment för att förhoppningsvis vara klar till nästa vår. Alla önskemålen kring utformning av en ny lekplats har inte kunnat tillmötesgås. SveBo kommer att presenter några olika förslag till lekutrustning som uppfyller alla regler, lagar och krav. Bland dessa förslag kommer vi att kunna välja vilket alternativ vi föredrar.

SveBo försäkrar att det mjuka underlag som ska användas vid lekplatsen är helt giftfritt. Vi har nu fått mer produktinformation kring detta som visar att materialet uppfyller alla miljökrav. Den som vill studera detta närmare kan kontakta mig för att ta del av den detaljerade produktinformationen.

Aptussystemet
Låssystemet Aptus planeras att införas nu under hösten. Installationen påbörjas inom kort och Aptus kommer sedan användas parallellt med det nuvarande systemet fram till årsskiftet. Vi kommer att vara med under planeringen och diskutera frågor som tillgång till gemensamma lokaler, tvättstugan, garaget och miljöstugan. Detta kommer också innebära införande av porttelefon och digitalt bokande av tider i tvättstugan.

Peter Michanek
Sammankallande i kontaktkommittén