Rapport från Kontaktkommittén #4

Gårdsupprustningen
Arbetet med gården fortsätter. Mycket förenklat och med reservation för vädrets inverkan, så har det hittills handlat om att riva bort det gamla. Från nu och fram till slutet på november pågår uppbyggnad av det nya. Sedan när det blir för kallt eller för mycket snö blir det vinter­uppehåll. Under våren återupptas arbetet och då färdigställs lekplatsen och alla ytor med asfalt, gummi och vegetation. Senast under maj 2016 är det tänkt att allt ska vara klart.

Imma på fönstren
Bytet av alla fönster har medfört något bättre inomhustemperatur och bättre isolering från störande ljud. Tyvärr har många istället fått imma på fönstren eller på balkongdörren. Detta kan enligt Svenska Bostäder till viss del åtgärdas genom justeringar som kan göras på fönstren. De vill att alla problem med imma ska felanmälas till Kundcenter. När de samlat ihop ett antal anmälningar kommer de använda dessa som underlag för att justera fönstren. Det kan därför dröja en tid från det att du felanmäler till dess att just dina fönster justeras men ju fortare anmälningarna kommer in desto fortare blir detta åtgärdat.

Aptussystemet
Installationen av Aptussystemet håller på att slutföras. Tanken är att stärka tryggheten i huset genom att se till att endast de som bor här har tillträde. Vissa dörrar där det gamla systemet med låsbrickor använts kommer under en tid istället kunna öppnas med portnyckeln. När allt är klart att använda kommer alla boende bjudas in till ett informationsmöte om hur systemet fungerar. Vi kommer i den här första fasen inte ändra hur tider i tvättstugan bokas då frågan behöver beredas lite ytterligare.

Övriga frågor
Ventilation i gymnastiksalen och minigymmet står nu på max. Lokalen var inte ursprungligen avsedd för gymnastik och därför är det svårt att få bättre ventilation än vi nu har.

Det förekommer att avgaslukt från garaget kommer upp i trapphusen. Svenska Bostäder undersöker hur detta kan åtgärdas.

Peter Michanek
Sammankallande i Kontaktkommittén