Rapport från Kontaktkommittén #5

Översvämningar
Det har ju varit några allvarliga översvämningar i våra hus genom åren. Dessutom har det
varit ett mycket stort antal gånger då det varit nära till översvämning men stannat vid att det
bubblat upp mindre mängder i vaskar och golvbrunnar. SveBo genomför nu en grundlig
undersökning av avloppssystemet med filmning av stammar. När det finns tydliga svar på vad
det är som orsakar de återkommande problemen så blir det lättare att hitta lösningar.

Kallt i lägenheten?
Bytet av alla fönster har medfört något bättre inomhustemperatur för vissa boende medan
andra fortfarande har det för kallt i lägenheten när den stränga vinterkylan sätter in. Det är
viktigt att anmäla problem med temperaturen till SveBo Kundcenter. Utredningar pågår nu i
några lägenheter för att se vad som kan göras i just dessa.

Aptussystemet
Det finns vissa installationer kring garaget som inte är klara ännu men annars är det mesta
klart och de flesta har fått sina aptusbrickor. Under februari fungerar fortfarande de gamla
nycklarna men sedan byts låscylindrarna ut. Passa på att kontrollera att dina aptusbrickor och
porttelefonen fungerar. Eventuella problem ska anmälas till SveBo Kundcenter.

Brandöversyn
En brandöversyn har gjorts och ett antal åtgärder ska nu utföras. Det handlar om att brandtäta
genomföringar i brandcellsgränser i elcentraler, städförråd, lägenhetsförråd samt diverse
tätningar ovan undertak vid tvättstugan och hissarna. Nya midjeskyltar ska monteras på
befintliga branddörrar i trapphusen. Allt detta ska vara klart under februari.

SveBo ska också undersöka om det går att hitta brandsäkra möbler att ha på våningsplanen.

Övriga frågor
Arbetet med gården fortsätter. Vintervädret har inte utgjort ett så stor problem som befarat
och arbetet löper på i god fart. Senast under maj 2016 är det tänkt att allt ska vara klart.

Undersökningen av orsakerna till fuktlukten i gången mellan 10:an och 12:an är klar och
arbetet med olika åtgärder ska nu komma igång. Bland annat ska gången få någon form av
uppvärmning eller förbättrad ventilation.

Peter Michanek
Sammankallande i Kontaktkommittén